Cu02222019

Cinsel yolla geçen hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi; hastada oluşabilecek komplikasyonların durdurulması ve hastalığın diğer bireylere bulaşmasının engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadırÖzellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisinde klinik bulgular çoğu zaman yetersiz kalabildiği için, hastalıkların doğrulanması amacıyla ELIZA, PCR, kültür ve mikroskopi gibi laboratuvar metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Devamını oku...

Baş ağrısı tipleri nelerdir ve hangi tip baş ağrıları cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarla ilişkilidir ?

Bu yazıda başlıca baş ağrısı tiplerinden ve beyin cerrahisi tedavisi gerektiren hastalıkların baş ağrısı bulgularından bahsetmek istedim. Baş ağrıları, ilksel (primer), ikincil (sekonder) ve kranyal nöraljiler olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar.

Devamını oku...

Gastrik bypass..

Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) ameliyatı nedir?

Laparoskopik Gastrik By-Pass (R-YGB) cerrahisi kombine tip ameliyatların en sık uygulanan tipidir. Midenin başlangıcında ki kısmı, yaklaşık 30-50 cc kalacak şekilde geri kalanından ayrılır. İnce barsakların bir kısmı da bypass edilerek yeni oluşturulan küçük mideye bağlanır. Bu şekilde hastalar çok daha küçük porsyonlar ile hızlı bir şekilde doyma hissine ulaşırlar. Aynı zamanda da alınan yüksek kalorili besinlerin önemli bir kısmının emilimi engellenir.

Devamını oku...

Çocuklarda yatak islatma

5 yaşın üzerindeki çocuklarda, uykuda altını ıslatma Enürezis ya da Enürezis Nokturna olarak adlandırılır.
Enürezisi monosemtomatik ya da non-monosemptomatik olarak sınıflamak mümkündür. Monosemptomatik olanlarda tek sorun uykuda yatak ıslatmak iken, monosemptomatik olmayan grupta gündüz idrar şikayetleri (idrar bekletme, ani sıkışma, sıkışıp kaçırma, zor ya da ıkınarak idrar yapma vb) veya kabızlık gibi eşlik eden sorunlar söz konusudur.
Ayrıca ortaya çıkış şekline göre enürezis, primer ve sekonder olarak sınıflandırılır. Sekonder olan grupta 6 ay veya daha uzun süren bir kuru dönem söz konusu iken, primer olanlarda uykuda kuruluk hiç sağlanamamıştır.

Devamını oku...