Prş02222018

İnsanın Stresi

İnsanın hayatının bazı dönemleri “stres”, ”psikolojik travma” ile geçmektedir. Bence “stres” bir zenginlik ifadesidir. Bir enerji birikimidir. İnsan her istediğine, hedefi ne kolay varabilse sıkıntıya düşmese bu kadar üretken olabilir miydi? “Stres” bu noktada fertsel ve toplumsal kavram olmaktan öte bir mana taşımaktadır. Bunalım insanın iç dünyasının sıkışması ve fokurdaması olayıdır.

Devamını oku...

KALBİ BESLEYEN DAMAR HASTALIKLARI, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEŞHİS YOLLARI

Kalp krizi (myokard infarktusü), tanı ve tedavisinde son yıllarda sağlanan gelişmelere rağmen hala ciddi ölüm ve sakatlık sebebidir. Ülkemizde de ve sanayileşmiş ülkelerde de durum böyledir. Koroner arter hastalığının risk faktörleri değiştirebilenler ve değiştirilemeyenler olarak diye ikiye ayrılır.

Devamını oku...

MENOPOZ VE KALP DAMAR HASTALIĞI RİSKİ

Kalp damar hastalıkları menopozdan önce daha az görülmektedir. Menopoz kadın-erkek eşitliğine! Hiç değilse kalp-damar hastalıkları açısından sosyal hayata bakarak önem vermektedir. Bunu kadınların kazanılmış zaferi olarak görmemelidir. Kalp-Damar hastalığı açısından erkeğin her dönemde olduğu gibi hastalık riskini omuzlamada da önde olduğunu göstermektedir.

Devamını oku...

Menopoz Sonrası Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisi Gerekli mi?

Kadınlarda menopoz sonrası atheroskleroz adı verilen damar sertliğine karşı koruyan etkenin yumurtalıklardan (over) salgılanan seks hormonları özellikle östrojen olduğuna inanılmaktadır. Bu hormonun kandaki yağ profilini olumlu etkilediğini, östrojen yokluğunun damar sertliğini yapan yağ profilini değitirdiğine yol açtığı bilinmektedir. Menopozun başlamasından sonra 2,5 sene gibi kısa bir zamanda faydalı kolesterolün (HDL) azaldığı, total kolesterol ve küçük yoğunluklu (VLDL) kolesterolde anlamlı artma görülmüştür. Öyleki total kolesterol HDL (faydalı kolesterol)  oranı 7,5’un üzerine çıktığında kadınların damar sertliği riski erkeklerle eşitlenmektedir. Durum böyle olunca östrojenin koruyucu etkisi kan lipid (yağ) profilinin üzerine  yarattığı olumlu etki ile sağlanmaktadır. İkincisi östrojenin damar duvarındakii kötü huylu kolesterol (LDL) tutulumunu ve mekanizmasını önlediği ispatlanmıştır. Bu etki progesteron denen diğer kadınlık hormonundan bağımsızdır. Bu etki erken devrede ortaya çıkar. Bu etkilenmenin antioksidan bir etki olduğu iddası mevcuttur.

Devamını oku...