JA Teline V - шаблон joomla Форекс
18
Sat, Jan
0 New Articles

Azgın Teke Psikolojisi

Dr. Zafer ATASOY
YAZI stili

Azgın Teke tanımı orta yaş sınırlarının içinde ve daha çok sonunda olan, önceki yıllarda sergilemediği kadar yoğun bir biçimde cinsel ilgi sergileyen erkekler için kullanılan bir terimdir.

Cinsellik insan yaşamının vazgeçilmez önemli bir bölümüdür. Ergenliğin başlaması ile aktif cinsel yaşam başlar. Erişkinlik süresince cinsel etkinlik sürdürülürken orta yaş içinde ve sonlarına doğru bedensel performansta ortaya çıkan değişikliklere uyumlu olmak üzere cinsel etkinliklerde azalmalar ortaya çıkar. Bedensel değişiklikler kadar sosyal durumda ki değişiklikler ve buna bağlı beklentilerin değişmesi sonucunda bu yaş grubunda ki kişilerin cinsel yaşamında azalma umulur, beklenir.

Kadınlar ve erkekler için benzer özelliklerden söz edebileceğimiz erişkin dönem cinsel yaşamı orta yaş ile kadın cinsel yaşamında dramatik bir değişikliğe uğrar. Bu yaş grubunda kadının doğurganlık özelliği menopoz dönemi ile sonlanır. Birçok kadın bu dönem ile kendini cinsellikten çekip ilgilerini diğer alanlara kaydırır. Adet görmeyecek olmak, hormonlarında ki değişikler zor da olsa kabul edilir ve bu yeni sancılı döneme ayak uydurulur. İlgi özellikle bedenin bu değişikliği karşısında yeni duruma uyum çabaları biçiminde ortaya çıkacaktır.

Diğer yandan aynı dönem içinde erkek bedeninde kadın bedeninde olan değişiklikler benzer bir değişiklik olmamıştır. Erkek cinsel olarak, üreme olarak etkinliğini sürdürmektedir. Ancak bu etkinlik önceki yıllarında sergilediği performans düzeyinde olmayacaktır. Üreme bakımından değişiklik sergilemeyen bedende diğer sistemlerle ilgili sıkıntılar belirmeye başlamıştır. Özellikle kalp ve dolaşım sistemi başta olmak üzere metabolik değişiklikler, hormonal sorunlar, prostat sıkıntıları, ruhsal değişiklikler, vb… erkek cinsel performansında azalmalara neden olur.

Orta yaş istisnalar dışında, insanın ekonomik ve sosyal olarak nerdeyse çıkabileceği üst düzeyi temsil eder. Kariyerin üst noktasına ulaşılmıştır. Beden pek ayak uydurmasa da kişinin kendini en güçlü hissettiği bu dönemde olanaklar bakımından da bir zenginlik durumu söz konusu olmuştur. Bu döneme kadar yaşamında yapamadığını ya da eksik olarak yaptığını düşündüğü ne varsa bir biçimde onları gerçekleştirme arzusu duyabilir. Yapabildiklerini de halen eski performans ve verimde yapabilmeyi sürdürdüğünü sergileme isteği hissedebilir. Bu duygular geçmiş yıllara karşı meydan okuma biçimini alabilir ve kendisini daha iyi hissetmesine neden olabilir. Sosyal ve ekonomik iyilik durumuna bedensel performans olarak da iyilik durumu ekleyerek ruhsal olarak sağlıklı, dengelilik katmak isteyebilir. Bu durum daha çok önceki yıllarda arzulanan performansı her alanda yeterince sergileyememiş ya da sergilese bile bundan yeterince doyum alamamış kişilerde görmek mümkündür.

Orta yaş döneminde özellikle erkekler için, erkeklik hormonlarında göreceli olarak azalmalar olsa da, cinsel dürtülerinde bir azalma olmamıştır. Ancak yaşına göre kendisinden beklenen, özellikle sosyal olarak, cinsel etkinliklerde azalmadır. Bu nedenle olağan sınırlarda da olsa bu yaş grubunda ki kişilerin sergileyecekleri cinsellik kolaylıkla “Azgın Teke” olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan sosyal ve psikolojik olarak doyurucu bir yaşantısı olan ve düzenli, sevginin çokça yaşandığı-yaşatıldığı aile ortamına sahip kişilerde “Azgın Teke” tablosu izlenmez. “Azgın Teke” olarak tanınan kişilerde yitirilmekte olana özlem ve yeniden kazanma dürtüsü ön plandadır. Bir biçimde kayba karşı hazımsızlık ve isyandan söz etmek olasıdır. Özenme ve gençlerle yarışma duygusu karşımıza çıkmaktadır. Bir anlamda yitirilen yıllara karşı gelme durumudur. Diğer yandan beklenen sosyal durum ile uyumlu olmamasından dolayı da çeşitli olumsuz sonuçlara (sosyal, ekonomik, kültürel, ailevi, psikolojik, vb…) yataklık edecektir.