Pz02172019

KANSERDE; BAŞKASINA AİT KORDON KANI DAHA ÖNEMLİDİR.

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

Doğum sırasında alınan kordon kanında iki önemli kök hücre dikkat çekmektedir. Bunlar kanserle savaşta kullanılan kan hücreleri öncülü kök hücre ve organ onarımı, desteklenmesi ve yenilenmesinde kullanılan onarma ve destek kök hücreleridir.  1-KAN HÜCRELERİ ÖNCÜLÜ KÖK HÜCRELER:  Kanserle savaşta bu kök hücreler kullanılır. Günümüzde laboratuar şartlarında çoğaltılamamaktadır.

Yaklaşık kırk yıldır halk arasında “Kemik İliği Nakli” olarak bilinen adıyla başta kanser ve pek çok hastalıkta kullanılmaktadır. Erişkinde kemik iliğinde ve dolaşan kanda olan bu kök hücreler, anne karnındaki bebekte ve kordon kanında bulunmaktadır.

Kanserle savaşta başkasına ait kök hücreler daha başarılıdır. Ancak, istenmeyen sonuç olarak verici kök hücreleri alıcının tüm dokularına saldırı durumuna neden olabilir. Başkasına ait kök hücre nakilleri sonucu görülen sağlık sorunları ve ölümlerin %80 nedeni bu istenmeyen durumdur.

Eğer kanserle savaşta kullanılacak kök hücreler, başkasına ait kordon kanı kök hücreleri ise istenen tümör saldırısı erişkinden alınan kök hücre ile aynı olurken, istenmeyen sağlam dokulara saldırı kordon kanında çok daha azdır.  Ayrıca kordon kanı kök hücreleri, erişkin kök hücrelerine göre daha genç, daha çabuk ulaşılabilir ve hazır durumdadır. Çok daha önemlisi de erişkin kök hücrelerinin kullanımı için alıcı verici arasında 6 / 6 doku uyumu beklenirken, kordon kanında bu doku uyumu 6 / 4, hatta 6 / 3 oranla yeterli olabilmektedir.

Kordon kanındaki kök hücrelerin sayısal yetersizliği söz konusu olursa birden fazla kordon kanı birleştirilerek kullanılmak suretiyle bu sorun çözülebilmektedir.

Sonuçta, kanserle savaşta kullanılacak başkasına ait kök hücrelerin, KORDON KANINDAN alınmış olması daha ön plana çıkmaktadır ve çok önemlidir.

2-ONARIM  VE/VEYA DESTEK KÖK HÜCRELERİ:  Bu kök hücreler organ ve doku onarımında ve desteğinde kullanılabilecek hücrelerdir. Kişinin kendine ait kordon kanı hücreleri olması daha uygundur. Bugünkü teknoloji ile laboratuar şartlarında gereği kadar çoğaltılabilen hücrelerdir.

Geniş kullanım alanı olan bu hücrelerin ayrı bir konu başlığı olarak ele alınmaları daha doğru olur. Birkaç cümle olarak bahsetmek gerekirse; Kemik iliği nakli sonrası gelişen reaksiyon tedavisinde, bazı kalp hastalıklarında, Crohn adı verilen sindirim sistemi hastalığında, siroz, diyabet, sinir sistemi, otoimmün hastalıklar olmak üzere pek çok hastalıkta kullanılan veya henüz sonuçlanmasa da kullanma potansiyeli olabilecek hücrelerdir.

ATİ TEKNOLOJİ NASIL BİR KORDON KANI BANKACILIĞI ÖNERİYOR

Allogeneik Karma Kordon Kanı Bankacılığı: Ülkemizde sadece ATİ Teknoloji* A.Ş. Hücre ve Gen Tedavi Merkezi tarafından uygulanan bankacılık modelidir.

Kordon kanı bankacılığında yetkinlik çok önemli bir unsurdur. Yetkinlik uzun soluklu bir yapılanma gerektirir. Burada yetkinlik kısmına girmeden sadece modele değineceğiz.

Kordon kanındaki kanserle savaşta kullanılan kök hücre ve organların onarımında kullanılan kök hücre adı verilen iki tip kök hücrenin yeni bir modelle ve akılcı yaklaşımla doğru kullanılması için kordon kanının bankalaşması amaçlanmaktadır.Bunun için, Kanser görüldüğünde, başkasının kordon kanı kök hücrelerinin kullanımı en ideal olduğundan, kordon kanı kök hücrelerinden çoğaltılamayan ve kanserle savaşta kullanılacak kısmı ortak havuzda toplanır ve Ortak paylaşıma açılarak doğru kullanımını sağlanır. Bir anlamda ulusal kordon kanı bankası yaratılmış olur. Havuzda kordon kanı bulunan kişinin kanser geliştiği için kordon kanı kök hücresine gereksinimi olursa, havuzdan aranır, bulunmazsa ulusal ve uluslar arası bankalarda uygun verici aranır. Çünkü kanserde kendi kök hücresi kullanımı çok tercih edilmez. Bu modelde bireyler ulusal kordon kanı bankasının kurulumuna maddi katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan kordon kanında çoğaltılabilen kök hücre kısmı ayrıca potansiyel olabilecek organ onarımı ve yenilenmesi ihtiyacına karşı kişinin kendi için saklanmasını sağlanmaktadır.

Olması gereken bu Allogeneik Karma Kordon kanı Bankacılığı ATİ Teknoloji tarafından 2008 yılı başında hayata geçirilmiştir.

Otolog Kordon Kanı Bankacılığı: Ülkemizde çeşitli kurumlarda yapılan bu tür bankacılıktır. Organ onarımı ve az sayıda bazı hastalıkların tedavisi için kişinin kendi hücrelerin kullanılmasını sağlamaktır. Ancak kanserle (lösemi, lenfoma vs.) savaşta kullanımı etkin değildir. ATİ Teknoloji, bu tip bankacılık da yapmaktadır.

Allogeneik Kordon Kanı Bankacılığı: Ülkenin ihtiyacı olan kök hücre kaynağının sağlanmasıdır. Bağış yapan kişilerin kendine gerek olduğunda faydalanma imkanı olamamaktadır. Ayrıca bu bankanın tüm kurulum maliyeti devlete kalmaktadır.

*ATİ Teknoloji: Türkiye' de ilk ve halen tek biyoteknoloji merkezidir. Hücresel tedavi ürünleri üretmektedir. Kordon kanı Bankacılığı sadece bir koldaki faaliyetidir. Trabzon KTÜ  Teknokent alanında konuşlanmıştır.

www.atiteknoloji.com adresinden daha geniş bilgi edinilebilir.

*Ati Teknoloji sorularınız için iletişim bilgileri

BANU TOPRAK 0 530 642 19 52