Pz02172019

Okul Öncesi Eğitim Ve Resim

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

Erken çocukluk, konuşma, yürüme, anlama, tuvalet,beslenme vb alışkanlıkların ve becerilerin edinildiği, sevgi, sağlıklı bakım, güven, bağımsızlık, kendi kendine yetme ve yetişkin desteği gibi temel ihtiyaçların karşılanması gereken insanın yaşamının en önemli dönemidir. Beyin gelişiminin yaklaşık %70’i bu dönemde olur. Bu nedenle çocuğun farklı ortamlarda ve farklı uyarıcılarla deneyimler kazanması onun bütünsel gelişimini hızlandırır.

Okul öncesi eğitim; çocukların, doğumdan zorunlu eğitim dönemine kadar; gelişim düzeyleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, sağlıklı bir biçimde gelişimlerinin sağlandığı, olumlu kişilik özelliklerinin temelinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, eğitimcilerin ve ailelerin etkin olduğu sistemli bir çalışmadır” şeklinde tanımlanır. Bu tanımda, çocuğun bütünsel gelişimini (bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor alanları ve öz bakım becerilerini) desteklemenin, yaratıcılığını geliştirerek yeteneklerini ortaya çıkarmanın, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, sosyal ve mutlu birey olarak gelişmesini sağlamanın ve ilköğretime hazırlamanın önemi vurgulanmaktadır. Günümüzde değişen teknoloji, çevre koşulları ve yaşam biçimleri çocuğun eğitiminde ailenin yanı sıra eğitim kurumlarının gerekliliğini göstermektedir.

Çocuğun yeteneklerinin erken yaşta belirlenmesi onun bu yeteneğini gelecekte daha başarılı çalışmalarda geliştirmesine olanak sağlar. Bu nedenle çocuğa farklı ortamlarda faklı etkinlikler sunmak gereklidir. Resim sergisi ve benzeri etkinlikler, 5-6 yaş çocuklara görsel sanat dallarında farkındalık yaratmak, ilgi ve yeteneklerini biçimlendirmek ve kendilerinde mevcut olan yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak açısından önemli etkinliklerdir. Çocuk yaptıklarını göstermek, beğenildiğini hissetmek ve onları sergilemekten hoşlanır.

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi, Sevgi ve Sağlık dergisi, Sagüsad işbirliği ile düzenlenmiş olan, 10 Mayıs anneler günü “Canım Annem” temalı resim yarışması büyük bir coşku ile ve zengin bir gösteri programıyla gerçekleştirildi burada emeği geçenleri kutluyorum.

Resim yarışması sergisi ve benzeri etkinliklerin yapılması desteklenmelidir. Çocukların yaşıtları ile birlikte hem eğlendiği, hem öğrendiği hem de yetenek ve becerilerini ortaya koyabildiği bir ortamda yapılmalıdır. Çocukların dikkat süreleri de dikkate alınarak böyle bir etkinliğin süresinin iyi ayarlanması gereklidir.

Geleceğimiz çocuklarımızın gerek sözel, gerek bedensel, gerekse görsel uyaranlara duyarlı, yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için ortamlar hazırlamak biz yetişkinlerin temel görevidir.

Doç.Dr. Rengin Zembat

Marmara Üniversitesi

Okul Öncesi Anabilim Dalı

Başkan Yard.