Pz02172019

Erektil Disfonksiyon

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

Erektil disfonksiyon(sertleşme bozukluğu) kısaca, bir erkeğin en az 6 ay süre ile cinsel ilişki için yeterli penis sertleşmesini sağlayamama ve/veya sağlasa bile sürdürmede yetersiz kalma durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu durum yaşam kalitesi ve genel sağlığı etkileyebilmekte ve sıklıkla da birden fazla faktöre bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Organik ve / veya psikolojik kökenli olabilir. Gençlerde psikolojik nedenler daha ön planda iken yaşlılarda ise organik nedenler daha ön plandadır. Geniş bir sistemik(tüm vücudu etkileyen) hastalık grubu erektil disfonksiyona neden olabilmektedir.


Erektil disfonksiyon için ana risk faktörleri şunlardır:
• Yaşlanma
Damarsal Faktörler (enfarktüs,koroner by-pass cerrahisi, serebral vasküler olay, hipertansiyon, hiperlipidemi) Kronik hastalıklar (diyabet, böbrek yetmezliği, hipotiroidizm, depresyon, alkolizm, karaciğer hastalıkları, hipogonadism) Nörolojik hastalıklar (multiplskleroz, Parkinson)

• Sigara
Bazı ameliyatlar (radikal prostatektomi) Normal ereksiyonun gelişmesi ve devam etmesi penis içindeki damarsal yapılardaki yüksek basınca gerek duyduğundan kan akımını etkileyen hastalıkların güçlü bir şekilde erektil disfonksiyon ile ilişkili olduğunu düşünmek şaşırtıcı değildir. Normal bir ereksiyonda, penis içindeki damarlara kan dolarken kanın kalbe geri dönüşünü sağlayan venöz damarların kapanarak kanın geri dönmesini önlemesi gerekir. Bunu başarmaktaki yetersizlik gevşek bir ereksiyıona neden olmaktadır.

Normal ereksiyon aynı zamanda beyinden gelen ve beyne giden sağlam sinir yollarına da bağlıdır. Bu nedenle bazı nörolojik hastalıklar ereksiyon problemlerine neden olmaktadırlar. Psikolojik erektil disfonksiyon daha çok gençlerde görülmektedir.

Erektil disfonksiyon için en önemli risk faktörü ise diyabet hastalığıdır. Bu hastalıkta küçük kan damarları hasar görmekte ve bu da ereksiyon kaybına neden olmaktadır.
Ayrıca ağır sigara içicilerde de kan damar yapısı bozulmaktadır.

Ayrıca depresyon ve bir takım ilaçlar da erektil disfonksiyon yapabilmektedir.

Cinsel fonksiyon, cinsel eşin uygun yanıtı ile yakından ilişkili olduğu için, önceki ve şimdiki karşılıklı ilişkiler ve eşin probleme karşı davranışları da incelenmelidir. Altta yatan karşılıklı ilişki problemleri erektil disfonksiyonun sık rastlanan nedenlerindendir ve bu olasılık tüm olgularda irdelenmelidir.

Erektil disfonksiyon tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Organik kaynaklı erektil disfonksiyonun psikolojik erektil dsifonksiyona oranla daha fazla görünmesine karşın tüm hastalarda bir psikolojik içerik bulunmaktadır. Bu nedenle psikoseksüel danışmalık tedavide önemlidir. Günümüzde erektil disfonksiyon ile başvuran hastalara ilk tedavi seçeneği olarak genelde ağızdan alınan ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar içinde en sık kullanılanları peniste ereksiyonu sağlayan damarlardaki kasların kasılmasını düzenleyen enzimleri etkileyen ilaçlardır. Bu grupta Sildenafil (viagra), Tadalafil (cialis), Vardenafil (Levitra) bulunmaktadır. Bunların etkili olmadığı durumlarda penis içine enjekte edilen birtakım iğneler, vakum cihazları kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda damarsal yapının düzeltilmesi amaçlı bir takım ameliyatlar da bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen ereksiyon sağlayamayan  hastalarda ise penis protezi uygulaması yapılabilmektedir.

Dr.İbrahim Orkunt AYAZ
Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Üroloji Kliniği. İSTANBUL